Jak otworzyć rachunek?

W celu otwarcia rachunku rzeczywistego w LMAX Global należy wypełnić formularz online.

Do formularza musisz dołączyć kopie: kolorową dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) i dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania (np. rachunek za energię lub wyciąg z rachunku bankowego z adresem takim samym jak w dokumencie tożsamości).

Po rejestracji i aktywacji rachunku otrzymasz dostęp do konta online.

Have more questions? Submit a request

Comments