Czy moje fundusze są bezpieczne?

Zgodnie z przepisami Financial Conduct Authority WSZYSTKIE fundusze klientów przechowywane są w 100% na wydzielonych kontach klientów LMAX Global.

Dokument "Client Money Overview" opisuje procedury stosowane w odniesieniu do funduszy klientów.

PK Investment Services Ltd. (fxmtf.com) nie przyjmuje żadnych funduszy od klientów.

Have more questions? Submit a request

Comments