Czy LMAX oferuje konto wspólne?

Tak. W celu otwarcia konta wspólnego wydrukuj, wypełnij w 2 egz. poniższą umowę i wyślij na adres email: registrations@lmax.com z dopiskiem: Introducing Broker  "PK Investment Services Ltd."

Have more questions? Submit a request

Comments