Czy mogę korzystać jednocześnie z platformy transakcyjnej MT4 i Web Client?

Klienci mogą korzystać tylko z platformy WebClient i Multicharts w tym samym czasie. Konto jest takie samo. Jednak MT4 Exchange jest innym rachunkiem, a klienci nie będą mogli korzystać z MT4 Exchange zamiennie jak mogą z Web Client i Multicharts. Muszą być oddzielne dwa rachunki. Klienci mogą korzystać tylko z platformy Web Client i Multicharts w tym samym czasie. Konto jest takie samo. Jednak MT4 Exchange jest innym rachunkiem, a klienci nie będą mogli korzystać z MT4 Exchange zamiennie jak mogą z Web Client i Multicharts. Muszą być oddzielne dwa rachunki.

Have more questions? Submit a request

Comments