Jakie są opłaty za korzystanie z API LMAX?

Java/.NET - 60 USD miesięcznie lub bezpłatnie gdy mamy utrzymany depozyt powyżej 5000 USD i miesięczny wolumen transakcyjny powyżej 5 mln USD.

FIX - 300 USD miesięcznie lub bezpłatnie gdy mamy utrzymany depozyt powyżej 10 000 USD i miesięczny wolumen transakcyjny powyżej 25 mln USD. Po trzech kolejnych miesiącach bezczynności, Twoje konto zostanie zawieszone.

Have more questions? Submit a request

Comments