Co się dzieje ze zleceniami TP i SL podczas przerwy w handlu (5 min.)?

Gdy rynek LMAX Global jest zamknięty przez 5 minut zlecenia nie będą realizowane. Jeśli po otwarciu cena rynkowa uległa zmianie, zlecenia SL i TP będą wysyłane na rynek i realizowane w dostępnej cenie.

Have more questions? Submit a request

Comments