Jaka jest dostępna waluta bazowa rachunku?

LMAX Global oferuje waluty bazowe rachunku w PLN, GBP, EUR, USD, AUD, CHF, JPY, CAD, SEK, SGD.

Uwaga! Konto MT4 Exchange może mieć tylko PLN, GBP, EUR lub USD jako walutę bazową.

Have more questions? Submit a request

Comments