Jak mogę wpłacić lub wypłacić depozyt na rachunku MT4 Exchange?

Wpłata i wypłata depozytu na rachunku MT4 Exchange odbywa się manualnie gdyż jest to oddzielny rachunek od platformy Web Client. Po wpłacie depozytu na konto LMAX (Web Client) musisz wysłać prośbę na adres email info@lmax.com zawierającą kwotę transferu na rachunek MT4 Exchange.
To samo dotyczy wypłaty depozytu.

Have more questions? Submit a request

Comments